สาขา / Branch :

Sunday - Thursday

อาทิตย์ - พฤหัสบดี

1500

Per Night

Friday - Saturday

ศุกร์ - เสาร์

คืนก่อนวันนักขัตฤกษ์

2000

Per Night

Dream Chaser S1


2 - 6

SIZE : S

Sunday - Thursday

อาทิตย์ - พฤหัสบดี

1500

Per Night

Friday - Saturday

ศุกร์ - เสาร์

คืนก่อนวันนักขัตฤกษ์

2000

Per Night

ฉิ่งฉับทัวร์


2 - 6

SIZE : S

ฉิ่งฉัาบทัวร์ ตึง ตะลึง ตึง โป๊ะ.. เสียงกลองทอม กับแทมบูริน เสริมจังหวะ สัมผัสกับความสนุกสนานเร้าใจตลอดการเดินทางที่บรรจุเอาไว้ในห้องฉิ่งฉับทัวร์

Sunday - Thursday

อาทิตย์ - พฤหัสบดี

1500

Per Night

Friday - Saturday

ศุกร์ - เสาร์

คืนก่อนวันนักขัตฤกษ์

2000

Per Night

69


2 - 6

SIZE : S

เมื่อทุกอย่างกลับตาลปัตร หกคะเมนตีลังกา ตั้งแต่ก้าวข้ามประตูเข้าไป ราวกับทุกอย่างไร้แรงโน้มถ่วง ปลดปล่อยทุกโสตประสาทของคุณมาสนุกสนานกับโลกที่ไร้ขีดจำกัด