เมษาพาเพลิน
ลดค่าห้อง 30% (ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์)
วันนี้-30 เม.ย. 64

วิธีการจองห้อง
จองผ่าน www.yesrandb.com หรือ https://shop.line.me/@yesrandb

ใส่รหัส Promocode ดังนี้
ลดค่าห้อง 30% ใส่รหัส APR30

line : @yesrandb (มี @ ข้างหน้า) หรือ คลิก http://bit.ly/34HgIKK

Call Center
02-675-4224 (ติดต่อเวลา 10.00-17.00 น.)
02-392-3774-6, 086-313-3320 (ติดต่อเวลา 17.00-01.00 น.)

เงื่อนไข
-โปรโมชั่นลดค่าห้อง 30% เป็นส่วนลดค่าห้องเหมาคืนเท่านั้น สำหรับวันเสาร์ และวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเท่านั้น (ยกเว้นวันศุกร์และวันก่อนคืนวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ไม่สามารถโอน ย้าย ให้ผู้อื่นรับสิทธิ์แทนได้
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับวอชเชอร์, บัตรสมาชิก และรายการส่งเสริมรายการอื่นๆได้
- ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
- ชำระค่ามัดจำห้อง 50% ของราคาปกติ ณ วันที่ทำการจอง
- การจองสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินตามที่กำหนดเรียบร้อย
- โปรโมชั่นนี้ สงวนสิทธิ์แก่ลูกค้าที่จองล่วงหน้าเท่านั้น (walk-in ไม่เข้าร่วม)

*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า